Dødsulykken på rv. 4 snart ferdig etterforsket

Det gjenstår fremdeles noen avhør før politiet kan fullføre etterforskningen etter dødsulykken på riksveg 4.