15. september var Mattis Månum Pettersen fra Innlandet Unge Høyre, sammen med Bergljot Oldre fra Senterungdommen, ute med at Innlandet trengte et lærlingråd. Når saken derimot ble tatt opp i utvalg for utdanning, stemte Høyre imot Arbeiderpartiet og Senterpartiet sitt forslag om å få på plass et lærlingråd. Samtidig som Høyre snakker om et yrkesfagløft, når de faktiske tiltakene altså ikke nødvendigvis lenger enn med ideen og leserinnlegget.

Å gi lærlinger en tydeligere stemme og påvirkningskraft i saker som angår dem selv burde vært ubestridelig , hvis man ønsket et genuint løft av yrkesfag og en satsing på lærlinger. I dag er det alt for lave søkertall til yrkesfaglige studier og blant de som søker er frafallet høyest. De beste løsningene på dette og ideene til hvordan fremtidens fagarbeidere kan løftes, vil ikke komme gjennom en debatt forbeholdt politikerne alene, men ved å også gi dagens lærlinger en reell påvirkningsmulighet.

Det som derimot er opp til oss politikere, er å ta dagens underrepresentasjonen av yrkesfagelever i organer for elevinnflytelse på alvor. Dagens opplæringslov har et helt tydelig prinsipp om at elever skal ha et ord med i beslutninger som gjelder dem selv. I dag har man likevel ikke lykkes i å få lærlingenes synspunkter frem. Å opprette et lærlingråd er et målrettet tiltak som både gir lærlinger en større mulighet for å delta i elevdemokratiet, men ikke minst et signal om at de trengs. Når Høyre stemmer imot dette blir det en tilsidesettelse av viktigheten til både lærlingers erfaringer og til elevdemokratiet som prinsipp.

Innlandet Arbeiderparti har som mål å få Norges beste videregående opplæring i Innlandet. Det er et stort mål, men i motsetning til Høyre, vises dette målet i politikken vi vedtar. Vi skal få den Norges beste yrkesfaglige utdanning gjennom et godt, forpliktende samarbeid med lokalt næringsliv, garantert rett til læreplass og ikke minst ved å gi lærlingene selv en mulighet til å påvirke.