– Vi ser at behovet for kontanter blir bare mindre og mindre. Folk bruker banktjenester på en annen måte. Nettbank har tatt over markedet, sier banksjef i Vestoppland Kai Viggo Håkonsen.

Konseptet «bank i butikk» har gjort det mulig for kunder å gjøre innskudd og ta ut store summer i butikken. Denne tjenesten blir borte fra og med 1. juni, men banksjefen poengterer at DNB fortsatt vil opprettholde post i butikk.

– Der kan kundene ta ut og sette inn kontanter på samme måte som med bank i butikk. Vi ser at post i butikk fungerer bedre i praksis enn bank i butikk. Samtidig vil det fortsatt være mulig å ta ut mindre summer penger ved handling, sier han.

Håkonsen mener derfor kundene ikke vil merke noen stor forskjell.

– Hovedforskjellen er at nå må kundene oppsøke butikker med post i butikk for å få gjort store uttak eller innskudd. Vi mener fortsatt at vi har god dekning på banktjenestene i forhold til behovet, sier Håkonsen.