Disse spisestedene har fått smilefjes i sommer

39 spisesteder i Vestoppland fikk smilefjes etter Mattilsynets besøk i juni, juli og starten av august.