Disse spisestedene fikk smilefjes i september

19 spisesteder i Vestoppland fikk smilefjes etter Mattilsynets besøk i september.