Disse spisestedene fikk smilefjes i mars og april

Ved smilefjestilsyn reiser Mattilsynet rundt på spisesteder for kontroll. Disse lokalene i Vestsoppland har fått smilefjes i mars og april. Noen har måtte rette opp feil og mangler fra tidligere kontroller.