Disse spisestedene fikk smilefjes i august

23 spisesteder i Vestoppland fikk smilefjes etter Mattilsynets besøk i august.