NETTAVISEN: Mandag 4. februar markeres Verdens kreftdag.

Hvert år dør nesten 9 millioner mennesker av kreft. Kreft er nå den hyppigste dødsårsaken i Norge, for første gang i 2017 var det flere som døde av kreft enn av hjerte- og karsykdommer i Norge.

Dette til tross for at antall mennesker som dør av kreft har gått ned de siste 20 årene, hovedsakelig av to årsaker: Endring i levevaner, eksempelvis er det langt færre som røyker, og et bedre behandlingstilbud.

I Norge er det lungekreft som tar flest liv, ifølge tall fra Folkehelseinstiuttet.

Vanligere blant unge

I USA har både antall mennesker som får kreft, samt antall mennesker som dør av kreft, gått ned de siste tiårene, skriver TIME Magazine.

En ny rapport fra American Cancer Society and the National Cancer Institute viser imidlertid en bekymringsverdig utvikling blant unge. Det er nemlig seks ulike krefttyper, som til tross for synkende tall generelt i befolkningen, har blitt mer vanlig blant de i aldersgruppen 25–49.

Disse krefttypene er beinmargskreft, tarmkreft, livmorkreft, galleblærekreft, nyrekreft og bukspyttkjertelkreft.

Nyrekreft steg aller mest blant unge amerikanere, med en økning på 6,23 prosent mellom 1995 og 2014.

Forskerne tror det er fedme som er hovedårsaken til økningen av unge som utvikler disse krefttypene.

To av seks øker også i Norge

Kreftregisteret ser samme trend for to av de seks kreftsykdommene i Norge, men ikke for de resterende fire.

– Vi ser en lignende tendens for nyrekreft og tarmkreft, der det er en økning blant de mellom 25 og 49, men resten av disse kreftsykdommene holder seg stabil eller synker hos oss, sier Elisabeth Jakobsen, kommunikasjonsrådgiver i Kreftregisteret, til Nettavisen.

I Norge er brystkreft, testikkelkreft og melanom (føflekkreft) de største kreftformene i aldersgruppen 25 til 49 år.

– For alle disse kreftformene ser vi en økning, med unntak av føflekkreft blant menn – der har forekomsten holdt seg nokså stabil, sier Jakobsen.

De kreftformene som øker i Norge, har imidlertid én ting til felles:

– Det vi imidlertid vet er at de krefttypene som øker mest i Norge, har livsstilsrelaterte risikofaktorer – der overvekt er vesentlig. Spesielt for Norge er det at føflekkreft øker mest, først og fremst på grunn av soleksponering, men også her er det en klar sammenheng med overvekt, sier Elisabeth Jakobsen, kommunikasjonsrådgiver i Kreftregisteret.


Elisabeth Jakobsen er kommunikasjonsrådgiver i Kreftregisteret. Foto: Kreftregisteret

Fedme og overvekt

Det er langt fra første gang at overvekt slås fast som en svært alvorlig risikofaktor for utvikling av kreft.

Ifølge forskning fra World Cancer Research Fund (WCRF), linkes overvekt og fedme til hele 12 ulike typer kreft: Kreft i munn og svelg, spiserørskreft, magesekkreft, bukspyttkjertelkreft, galleblærekreft, leverkreft, tarmkreft, brystkreft, eggstokkreft, livmorkreft, prostatakreft og nyrekreft.

I en rapport fra 2017, fastslår de at hele 40 prosent av alle krefttyper kan forebygges ved å endre livsstilsvaner.