Disse rådene er verken idioti eller formynderi. De er basert på ren og skjær vitenskap

Av