Disse pensjonistene er uvurderlige for skilaget i Østre Toten

Replikkene sitter løst og latteren er aldri langt unna når et tosifret antall pensjonister møtes i Karidalen hver mandag. Uten deres dugnadsinnsats gjennom mange år hadde ikke skianlegget til ØTS framstått slik det gjør i dag.