Disse gratis parkeringsplassene kan forsvinne

De om lag 50 gratis parkeringsplassene i Bryggevegen nede ved Mjøsa kan forsvinne i år.