Disse eiendommene ble solgt i Vestre Toten i juni

Her er de siste eiendomsoverdragelsene.