FN har slått fast at Norge bryter menneskerettighetene til funksjonshemmede og at det dreier seg om systematisk diskriminering.

Når barn med funksjonsnedsettelser ikke får lov til å gå på nærskolen sin fordi de har en kropp som er litt utenfor A4-rammen, er det diskriminering.

Når ungdommer ikke kan ta den utdannelsen de er kvalifisert for fordi de fysisk ikke kommer inn på campus, er det diskriminering.

Når man ikke får lov til å reise ut av kommunen sin, er det diskriminering.

Diskriminering er ikke en følelse, men det kjennes på kroppen!
I dag er det FNs internasjonale dag for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Norge har forpliktet seg til å følge FNs funksjonshemmede-konvensjon som slår fast at funksjonshemmede har de samme rettighetene som andre og tydeliggjør hvordan rettighetene skal sikres i praksis. Dessverre ser vi at det å ha rett ikke betyr at man får den retten innfridd. Norske politikere må erkjenne at en stor gruppe mennesker settes på sidelinjen i dagens samfunn.

Deretter må de gjøre noe med det!