Diri AS er fjerde nyetablering som springer ut fra NTNU i Gjøvik

Informasjonssikkerhetsmiljøet ved NTNU i Gjøvik gir ringvirkninger i form av nye bedrifter. Et nytt selskap skal forenkle IT-sikkerhetsarbeidet i privat og offentlig sektor.