Visste du at brannfolk kan rykke ut ved hjertestans? Gjennom akutthjelperprosjektet utdannes og utstyres lokale brannfolk med kompetanse og utstyr til å sette i gang livreddende behandling mens de venter på ambulanse eller lege. Akutthjelperne disponeres av nødsentralene, og hver eneste dag er akutthjelpere ute på medisinske oppdrag, som for eksempel hjertestans, brystsmerter, hjerneslag eller ulykke.

I alvorlige, akutte situasjoner står det om minutter, og i snitt er akutthjelperne på plass hos pasienten 16 minutter før lege og ambulansepersonell.

Erfaring viser at sjansene for å overleve og unngå helsetap øker om pasienten får livreddende førstehjelp i påvente av at andre helseressurser kommer frem.

I samarbeid med Helsedirektoratet tilbyr Stiftelsen Norsk luftambulanse kommunale brannvesen over hele landet opplæring i førstehjelp, slik at de har kunnskapen som skal til for å kunne utøve akutt nødhjelp på skadested eller hos alvorlig syke pasienter. Akutthjelperkurset styrker førstehjelpskunnskapene, situasjonsforståelsen og mestringsevne og gjør brannmannskapet bedre rustet til å starte med livreddende førstehjelp umiddelbart. Tilbudet er ikke en erstatning for ambulansen, men et viktig supplement til lokal beredskap.

Siden starten i 2010 har Stiftelsen Norsk Luftambulanse kurset over 6000 brannfolk fordelt på 320 brannstasjoner i hele landet i livreddende førstehjelp. I 2022 gleder vi oss over at Stiftelsen Norsk Luftambulanse i samarbeid med lokalt brannvesen i Innlandet fylke har gjennomført 29 akutthjelperkurs.

Tusen takk til alle som bidrar til at vi kan fortsette dette viktige arbeidet også i 2023.