For Høyre er pasienten målet i helsepolitikken. Det viktigste er at du får det best mulige tilbudet når du trenger det, og at du har en reell mulighet til å velge hvilket behandlingstilbud du skal få. Vi har en god offentlig helsetjeneste i Norge. Det er kjernen i vårt helsevesen. Men vi har også mange dyktige fagfolk som driver private virksomheter slik som smerteklinikker, rusomsorg eller rehabilitering. Disse gjør en stor innsats og bidrar til et bedre helsetilbud totalt sett.

Etter at Arbeiderpartiet utfordret Høyre i Helsepolitikken med et klart budskap om kutte ut pasientenes frie behandlingsvalg, har flere stått frem i mediene og fortalt sine historier om hvorfor det frie behandlingsvalget er viktig å videreføre. Et eksempel er Tonjes historie i NRKs dokumentarserie «Helene sjekker inn,» som viser hvorfor fritt behandlingsvalg er nødvendig. Tonje hadde alvorlige psykiske lidelser og hadde flere ganger forsøkt å ta sitt eget liv. I årevis hadde hun fått behandlinger som ikke virket for henne. På et privat behandlingstilbud hun selv valgte, endret situasjonen seg. Hun gikk fra å ha et ønske om å avslutte eget liv til å ønske å leve. Hun gikk fra å være pasient, til å bli arbeidstaker.

Dette er Fritt behandlingsvalg. Det handler om å sette pasienten foran systemet. Retten til å velge seg mellom private og offentlige helsetilbud uten å måtte betale av egen lomme er en viktig pasientrettighet som Arbeiderpartiet vil ta fra oss. Skroter vi dette systemet, vil de som har lommebok til å kjøpe seg forbi køen fortsette å gjøre det. Da sitter vi igjen med et todelt helsevesen, større forskjeller og større sårbarhet.

Da Høyre kom inn i regjeringskontorene i 2013 var helsekøene lange og mange ventet lenge på behandling. I løpet av de siste syv årene har vi styrket sykehusøkonomien. Vi får også hjelp fra private og ideelle krefter. For eksempel her Fekjær psykiatriske senter i Sør – Aurdal, Mjøskirurgene på Gjøvik eller Volvat på Lillehammer. Dette handler om samarbeid om å løse små og store utfordringer for pasientene. Til alles felles beste.

For det er faktisk sant som Arbeiderpartiets partileder, Jonas Gahr Støre har blitt sitert på: «vårt offentlige helsevesen sto som en klippe gjennom korona». Det gjør det fortsatt, med god og helt nødvendig bistand fra private aktører. Feberklinikker som tester oss, og private laboratorium som jobber på spreng for å gi oss svaret vi venter så sårt på. Positiv eller negativ.

Vi må fortsette å bygge på den sterke, offentlige helsetjenesten som vi har. Samtidig må vi ta i bruk alle krefter som kan få behandlingstiden ned og kvaliteten opp, enten de er offentlige, ideelle eller private. Vi må samarbeide mer, ikke mindre.