«Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv».

Digitalt utenforskap må tas på alvor fordi det er et stort samfunnsproblem når viktige hendelser skjer på arenaer og plattformer som utelukker mange.

Det er en viktig oppgave for samfunnet å bekjempe digitalt utenforskap og vi klarer det ved å hjelpe hverandre og ved å ta opp temaet. Det rammer ikke bare eldre, men også personer med nedsatt funksjonsevne.

For Partiet Sentrum er utenforskap en kampsak og digitalt utenforskap aktualiseres nå i forbindelse med at det er vanskelig for ikke-digitale å delta i folkeavstemningen i Innlandet.

Alle må kunne ta del i demokratiet.

I folkeavstemninga må vi på grunn av knapphet på tid og at fylkestinget har bestemt det skal være folkeavstemning midt i en pandemi, tilrettelegge for at de uten Min ID og Bank ID også skal få stemme.

Til tross for en god informasjonskampanje som også skal evne å nå de ikke-digitale, så vil det være tusenvis av innbyggere som har lyst til å stemme, som ikke får det til slik det nå er lagt opp. De rekker kanskje ikke å skaffe seg Bank ID eller Min ID midt i en pandemi før fristen for å stemme er gått ut om 1,5 måned.

Vi må derfor ha et apparat for at alle uten Min ID og Bank ID også skal kunne stemme digitalt i perioden 10. - 17. februar. Det kommunene har klart å få til med testing og vaksinasjon, har vært mulig uten Min ID og Bank ID. Når vi får til det med så mange innbyggere som får testet og vaksinert seg, da må vi også kunne stemme i en rådgivende folkeavstemning uten. Når vi klarer å få til livreddende arbeid og å løse helseopplysninger uten Min ID og Bank ID så klarer vi det også i denne folkeavstemningen.

Dette må valgstyret ta innover seg, så de kan sørge for å ha et alternativt stemmesystem som ikke krever Min ID eller Bank ID, slik at alle kan stemme, også de uten PC, nettbrett, mobiltelefon eller e-postadresse. Vi må være løsningsorienterte og evne å få til dette for alle som vil stemme og med det bidra til å bekjempe det digitale utenforskapet sammen.

Vi må kunne se oss tilbake og med stolthet si at de som ville stemme, fikk stemt. Alternativet er bare trist og ikke noe det knappe flertallet i fylkestinget som fikk gjennomslag for folkeavstemning midt i en pandemi kan stå rakrygga og være stolte av i etterkant.