Mange beskriver «det nye livet» - på nett. De fleste klarer omstillingene ganske greit, men det er fortsatt litt uvirkelig. Vi diakoner jobber til daglig med fellesskap. Vi legger til rette for små og store grupper av ulike slag, med livet slik det er - som tema. Fellesskap, solidaritet og omsorg er diakoniens innhold.

Nå får vi ikke lov til å møtes, være sammen, selv om vi trenger det mer enn noen gang. Telefonen og sosiale medier gir mange likevel mulighet til å «treffes».

«Vi prater med flere hver dag. Det er mange som er bekymret over egen og andres helse, samt undrer seg over hvor lang tid det vil gå før vi kan leve et normalt liv igjen,» sier diakon i Gjøvik, Kari Karsrud Korslien.

Vi har åpnet Diakonihusets samtaletelefon – med vakt hverdager fra kl.10-14.00. Oversikt med kontaktinformasjon finner dere på Facebook (Diakonene i Gjøvik) og på kirkens hjemmeside: Kirken i Gjøvik (Diakoni). «Oppfordringen er klar: Ta vare på hverandre, og ring en du kjenner,» sier diakonimedarbeider Christian Sporild.

Årets Fasteaksjon nærmer seg nå, med selve aksjonsdagen tirsdag 31.03. Den er gjort om til en digital innsamling. «Det er ikke mulig å gå med bøsser på dørene til folk nå, så vi opplyser via hjemmesidene, Facebook og Instagram, at det er en digital innsamling som du kan være med på,» sier diakon Hilde K Jarlvang. Tema for Fasteaksjonen i år er vann – og etter en periode hvor vi måtte koke vannet i Østre Toten, ble vi minnet om hvor heldige vi er som kan tappe rent vann direkte fra krana.

Det er mye fint som legges ut på sosiale medier fra kirkens side. Vi har blant annet hverdagsbønn kl. 12.00, der vi legger ut en bønn hver og en kan delta i. Den enkelte legger til det man har på hjertet. Gud ser og hører våre bønner - det kan være en god trøst, og gi styrke i ei vanskelig tid, sier diakonene, som oppfordrer til å bruke samtaletelefonen.