Gå til sidens hovedinnhold

Dette visste vi jo fra før. Nå må denne saken komme videre

oa mener

Høringsfristen er ute. Nå har beslutningstakerne i Sykehuset Innlandet og Helse sør-øst fått over 100 innspill til den kommende avgjørelsen om framtidas spesialisthelsetjeneste i Innlandet. Høringssvarene kommer fra både fylkesting, kommuner, politikk og næringsliv, helsefagmiljøer, utdanningsinstitusjoner, interesseorganisasjoner, folkeaksjoner, privatpersoner – og ett mannskor. Det er altså ikke noe å si på bredden i engasjementet.

I høringssvarene skjuler det seg nok få overraskelser for dem som har fulgt debatten. Det store flertallet peker på et Mjøssykehus i Moelv, dog flere med forbehold. Lillehammer, Elverum og Vestre Toten kommuner kjemper for å beholde sine sykehus, og mener det mest framtidsrettede for pasientene i Innlandet er å bygge videre på dagens struktur, eller i alle fall en struktur som innebærer at deres respektive sykehus består.

Det har i kommentarfeltene vært antydet at Gjøvik og Elverum har inngått en form for allianse i saken. Gjøvik har som kjent pekt på Elverum framfor Lillehammer som vertsby for akuttsykehus nummer to. Men Elverum slutter seg ikke primært til Gjøviks førsteprioritet om et Mjøssykehus på Moelv. Det tyder ikke på en særlig sterk allianse, i så fall.

Neste steg er at høringen blir orienteringssak i aprilmøtene i Sykehuset Innlandet og Helse sør-øst, og legges så fram til behandling for styret i SI 4. mai. Det er et åpent spørsmål om saken legges fram med en anbefaling. Like åpent som i hvilken grad styrene vil lytte til innspillene fra ekstrarunden de har bedt om. Det er ikke rart om tilliten til dette er noe laber etter Helse sør-østs manøver i prosjektgruppas egenrådige anbefaling før jul.

Nyvalgt styremedlem i SI, Per Christensen fra Hamar sykehus, har ifølge HA allerede bestemt seg. Han synes et nytt sykehus i Hamar er den beste løsningen. Han er imidlertid åpen for andre løsninger, bortsett fra å videreføre dagens struktur. Som helseministeren også har påpekt ikke er et alternativ med dagens målbilde.

Oppsummert gir høringsrunden liten oppslutning om Helse sør-østs anbefaling av et Mjøssykehus på Brumunddal. Men dette visste vi jo fra før. Nå må denne saken komme videre.

Kommentarer til denne saken