Dette synet møtte turgåere langs Lenaelva

– For et syn, sier turgåere som kom over mosegrodd bilvrak.