I en ny undersøkelse utført av NHO for deres medlemsbedrifter svarte 28 prosent at markedsutsiktene for de neste seks månedene var forverret.

– Fremtidsutsiktene er vesentlig svakere enn ved forrige måling. Ukrainakrigen gir høyere kostnader, høyere salgspriser, lavere aktivitet og dårligere inntjening, sier regiondirektør Jon Kristiansen i en pressemelding.

Fortsatt god

I undersøkelsen rapporterer drøyt hver fjerde bedrift om lavere omsetningstall enn normalt. Ifølge NHO er dette på linje med nivåene i fjor høst.

Kun én prosent oppgir mer enn halvert omsetning i henhold til antatt normal.

– Nåsituasjonen er fortsatt god, og lite endret siden undersøkelsen vi tok opp for fire uker siden, i begynnelsen av mars, sier Kristiansen.

Det er bilbransjen som rapporterer om den svakeste nåsituasjonen. Kristiansen sier det er nærliggende å koble det til de forsterkede flaskehalsproblemene i verdikjedene i etterkant av Russlands invasjon i Ukraina.

Verre er det for fremtidsutsiktene. I nesten alle bransjene er fremtidsutsiktene svekket de siste fire ukene. Ifølge NHO er det i bygg- og anleggsbransjen det er størst svekkelse.

Bygg og anlegg rapporterer om økte innkjøpskostnader mens bilbransjen og industri melder om utfordringer i verdikjeder og økte kostnader.

Redusert omsetning

– 32 prosent av bedriftene i undersøkelsen fra Innlandet melder om redusert omsetning sammenliknet med normal, sier Kristiansen.

På spørsmål om hvordan de vil vurdere markedsutsiktene for bedriften de neste seks månedene svarer 15 prosent at utsiktene er bedre og 53 uendret.

– Innkjøpsprisene har steget, og dette kan gi utslag for bedriftene på hvordan de ser markedsutsiktene fremover. Her må vi være føre var, avslutter Kristiansen.