Tirsdag avholdt Statens vegvesen kontroll av tunge kjøretøy på Kalplassen i Valdres. Det medførte to bruksforbud for videre kjøring, og avdekket også flere forhold.

Kontorsjef Martin Børresen opplyser at det avdekket kjøring uten underkjøringshinder og manglende bombrikke.

Fem lastebiler ble også testet på bremser, og det var her det ble gitt to bruksforbud.

Tomt for bremseklosser

Børresen sier til OA at de ser en god del av slitte bremser, og at de har fokus på å velge ut de kjøretøyene de mener det bør tas en test av for eksempel bremser på.

– I dette tilfellet var det helt tomt for bremseklosser, og da er det bare stål mot stål. Det bremser ikke godt veldig lenge, forklarer han.

I en nedoverbakke og flere tonn last, vil det for eksempel fort bli varmgang og tap av bremser på det hjulet det gjelder.

På begge lastebilene som fikk bruksforbud var det kun det ene hjulet som måtte utbedres. Hadde det vært snakk om flere hjul kunne bremseeffekten ha vært mindre for kjøretøyet.

Utvidet teknisk kontroll

– Men det er like fullt et tegn på manglede vedlikehold, og det er greit å gjøre sjåføren oppmerksom på at vedkommende er i ferd med å få dårligere bremser enn man skal ha, sier Børresen.

For å få lov til å kjøre videre måtte begge kjøretøy på verksted og rette feilen, før de så kunne kjøre videre.

Børresen forklarer at når de ser etter bremser, blir kjøretøyene tatt med inn i hallen for en utvidet teknisk kontroll, noe som også innebærer at man ser på hele kjøretøyet.