Dette lærte lokale myndigheter av skogbrannene her i fjor

TØRR VÅR: Et utbrent område etter skogbrannen i Sokndal i Rogaland denne uka.

TØRR VÅR: Et utbrent område etter skogbrannen i Sokndal i Rogaland denne uka. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Første punkt i evalueringen: Bruk media aktivt.

DEL

Som omtalt i Oppland Arbeiderblad har Fylkesmannen nylig publisert en evalueringsrapport etter tørkesommeren 2018 i Oppland. En ekstraordinær periode som blant annet medførte flere små skogbranner.

Rapporten avsluttes med det Fylkesmannen kaller læringspunkter:

  • Bruk av media for å øke bevissthet i befolkningen om skogbrannfaren var avgjørende. Noen kommuner sendte også ut SMS-varsling til sine innbyggere. Dette medførte at folk tok hensyn til faren samt at branntilløp ble varslet umiddelbart.
  • Skogbrannene ble oppdaget tidlig og fikk ikke utvikle seg til store branner. Publikum varslet straks. Flere av branntilløpene var varslet mange ganger. Branntilløp ble også varslet av trafikkflygere via flytrafikk-kontrollen (ATC).
  • Skogbrannovervåkning fra fly var et effektivt tiltak. Ikke bare varslet de om skogbranner, men ble også benyttet til å lede brannmannskaper inn til branntilløpene via radio.
  • God og tidlig bruk av slokkehelikoptre. Justisdepartementet og DSB var offensive når det gjaldt slokkehelikoptre. Det var på det meste 22 helikoptre i bruk og i beredskap. Tidlig slokking var avgjørende for at skogbrannstilløpene ikke fikk vokse seg store. Det er viktig at denne beredskapen opprettholdes.
  • Alle involverte parter gjorde gode forberedelser og tok varslene på alvor. Her kan blant annet nevnes skogbruksnæringen som hadde flere effektive tiltak, butikker som fjernet engangsgriller fra hyllene og bondelagene som tok initiativ til å ha vannvogner stående i beredskap.
  • Bistand fra Sivilforsvaret var avgjørende. Sivilforsvaret står overfor store endringer, blant annet på grunn av videreutviklingen av Totalforsvaret. Det er derfor viktig at Sivilforsvarets forsterkningsrolle ikke nedprioriteres eller tillates å forvitre.
  • Dialog med turistnæringen for å få ut informasjon til turister på flere språk. Varsling på flere språk var sen og mangelfull. Når den først kom på plass, var den unødvendig komplisert. Det må utvikles nye plakater, samarbeid med turistnæringen og Staten vegvesen for blant annet å få varsel langs hovedfartsårene.
  • Offensiv bruk av møtearenaer for samordning og felles situasjonsforståelse. Fylkesberedskapsrådet ble hyppig brukt under hendelsen. Det var tilpasset slik at blant annet skogbruksnæringen tiltrådte. Det var også hyppige møter med brannsjefene og kommunene. Det er mulig å gjennomføre hyppige og effektive møter ved bruk av Skype.

Denne uka har det brutt ut skogbranner flere steder i Sør-Norge, blant annet i Sokndal-området i Rogaland.


Artikkeltags