Vi skylder norske bønder og norsk matproduksjon å vedta det vi er enige om før vi diskuterer uenighetene.

Det er flertall på Stortinget, hvis målingene er i nærheten av å stemme, for å:

Tette inntektsgapet

Øke sjølforsyninga

Beholde samvirkemodell og markedsregulering

Beholde eiendomslovgivningen

Innføre investeringspakke for løsdriftskravet

Styrke importvernet

Gjeninnføre beredskapslagring av korn

Øke dreneringstilskuddet

Styrke seterdrifta

Hindre nedbygging av matjord

Når vi har kommet opp med konkrete virkemidler som sikrer viktige momenter for å øke verdiskapningen og sikre landbruk over hele landet, kan vi sette oss ned og ta diskusjonene på nedjustering av kvotetak, konsesjonsgrenser, rovdyrpolitikk og arealtilskudd for driftsvansker.

Får jeg tillit og blir innvalgt på Stortinget kommer jeg til å utfordre mitt eget parti, MDG, minst like mye på dette som de andre partiene.

PS! Personlig kunne jeg tenkt meg å reversere alt Sylvi Listhaug gjorde som landbruksminister.