Kommunene har pengeproblemer. Det går ikke lenger å bruke mer penger enn man har hver dag, og finansiere overforbruket med fondsreserver. Bare lokalt må kommunene kutte drifta med flerfoldige titalls millioner kroner fra dagens nivå. Et nivå som ikke er overdådig på noe vis. Ut over det lovpålagte og øremerkede, er tilbud, funksjoner og hele etater allerede hardt presset.

Ostehøvling av budsjetter er ikke lenger nok. Det handler om faste kostnader, lønn – altså antall ansatte, og tilbud. Det er klart innbyggere vil måtte merke kutt på 25 millioner kroner bare i helse og sosial, slik som Østre Toten nå må gjøre. Tjenestene som rammes er i bruk, og mennesker som rammes vil oppleve dette som fortvilende.

Politikerne som må ta disse valgene, vil også oppleve dette som vanskelig. Det var neppe valget mellom pest eller kolera som utløste det politiske engasjementet. Men det er de folkevalgtes plikt og funksjon å ta de vanskelige valgene på vegne av sine medinnbyggere. Veien videre må pekes ut før reservene er oppbrukt. Fordi dette går ikke over.

Alle som skal gjøre store endringer trenger en plan med et overordnet mål å styre mot. Og for å ta gode, opplyste valg på veien dit, må politikerne nødvendigvis være opplyst om virkninger og konsekvenser. Problemet er når kommunene ikke har noen slik plan å møte utfordringene med.

Det høres underlig ut om det faktisk ikke er tatt høyde i budsjettet for drift av kantina på nye Biri omsorgssenter. Betryggende er det ikke når Gjøvik-politikere også i helse- og sosialutvalget blir overrasket over at kantinedrift på Biri virker inn på lørdagsmiddagen på Haugtun og i Åslundmarka. Det var neppe planen.

Informasjon er åpenbart et nøkkelord i disse kuttrundene. Kommune og politikere må anerkjenne at noen faktisk vil bli rammet. Innbyggerne må informeres åpent og oppleve at det er muligheter for dialog. Det handler om respekt.

Tilbudene det er snakk om kan bety mye for den enkelte, selv om det er en liten post i den store budsjetthelheten. Alle disse tallene representerer til sjuende og sist mennesker.