– Dette hadde ikke blitt akseptert i Oslofjorden

Harald Ramfjord reagerer på slepingen av en tre kilometer lang hovedvannledning, og mener det foregår på uforsvarlig vis.