Av respekt og ydmykhet over hva arbeiderbevegelsen har betydd for den norske velstandsutvikling og demokrati, og av beundring for alt hva tidligere Arbeiderparti-regjeringer har gjort riktig til det norske samfunns beste, flagger jeg 1. mai, og det vil jeg nok fortsette med. Tygg litt på historien, så blir det kanskje mange flere som flagger på denne dagen.

Ved tidligere stortingsvalg og kommunevalg har jeg stemt Arbeiderpartiet, men nå er det f... meg slutt, nå blir det Høyre. Støre & Co. har nå i lengre tid gravd sin egen grav med politikken de har ført, det er for meg helt utrolig at de ennå ikke har skjønt hva de holder på med.

For å ta litt lokalt.

Manglende vedtak om bygging av Mjøssykehuset på Moelv. Dette er utredet i det vide og brede! I alle fora i Innlandet som har betydning for saken, er det uten unntak, flertall og delvis overveldende flertall for bygging.

– Krever en grundig prosess, sier Støre. Den prosessen Støre tenker på, men ikke tør si, er hvordan de skal blidgjøre Vedum fra Stange. Vedum har jo lovet Hamar og Elverum at de skal få beholde sykehusene sine, ja, til og med få et helt nytt sykehus.

Støre, du må skjønne at Vedum ikke er noen samfunnsbygger, han er ute etter litt lokal popularitet i sykehussaken.

Støre; kvitt deg med hele Senterpartiet og Vedum. Hvorfor ble akkurat han finansminister? Relativt faglig svak mener jeg, men blid og morsom er han å høre på.

Mer lokalt.

Er det ikke på tide at gamle Vestoppland får litt infrastruktur-milliarder? Vi mangler firefelts motorvei Mjøsbrua til Hunndalen, og firefelts riksvei 4. På Raufoss skapes det aller meste av eksporten (cirka 12 milliarder i året) i Innlandet, men likevel er det Hamar/Hedmark som har fått firefelts motorvei og dobbeltsporet jernbane til Oslo. Er ikke dette urimelig da, Støre?

Enda mer lokalt.

Skal strømmen som er ved å bli en mangelvare, proriteres til TikTok og datalagring på Hamar, framfor Nammo og utvikling av flere hundre arbeidsplasser på Raufoss? Jeg synes nok industriarbeidsplasser skal prioriteres framfor TikTok-tull. Hva mener du da, Støre?

Så litt på riksplan.

– Nå skal de rike tas, sier regjeringen. Bak et slikt utsagn ligger en delvis innsnevra tankegang. Å øke skattene fra et allerede høyt nivå er ikke så klokt. Det er faktisk litt risikosport med tanke på å få nok statlige inntekter til å opprettholde dagens velferdsamfunn. Smartere hadde det vært om regjeringen hadde senket noe på skattenivået, det ville trolig økt de totale skatteinntekter til staten. Et rimelig og forutsigbart skattenivå, vil skape entusiasme, kreativitet, vekst og nyskapning av levedyktige nye selskaper.

Blir skattetrykket for høyt vil store deler av de kreative investorer forsvinne, næringsutviklingen vil stagnere og i verste fall får vi en negativ utvikling. Støre, er du så uenig i dette da?

Batterifabrikker.

Støre, det bygges batterifabrikker over hele verden, svært mange av dem kommer til å gå konkurs, også de som bygges i Norge og som staten går inn i med risiko tilsvarende titalls milliarder kroner. Har dere mistet helt hodet? Dere håver inn økte skatter som skal gå til velferd og sløser med milliardene i batterifabrikker. Hvordan skal de norske batterifabrikkene klare seg i konkurranse med de som bygges i Kina, India, USA og EU, land som har egen bilproduksjon? Tror du de kommer til å kjøpe batterier fra Mo i Rana? Hinsides all fornuft og logikk spør du meg.

Fortsatt vil jeg flagge 1. mai. Fortsatt er jeg sosialdemokrat. Men å stemme på et parti og en regjering som helt åpenbart har mistet gangsyn og vurderingsevne, det blir ikke aktuelt. Nå blir det Høyre, og det håper jeg flere vil gjøre.

Dette går bare ikke lenger, Støre!