Fagforbundet Innlandet sin aller viktigste jobb er å sørge for at medlemmene har gode lønns- og arbeidsvilkår. Dette er en av grunnene til at jeg ble tillitsvalgt, og det er kjernen av det lønnsoppgjør handler om for mange. Ja, lønn er som sagt viktig, ingen klarer seg uten den, men hovedoppgjør som det er i år handler om så mye mer.

Lønnsoppgjør handler også om pensjon, heltid, ferie, arbeidstid, klima og mange andre saker. Dette er saker som har stor innvirkning på din arbeidsplass, ditt liv og det norske samfunnet. Det er derfor Fagforbundet kjemper for at alle medlemmene, eller hele laget som vi kaller det skal ha et godt lønnsoppgjør.

Fagforbundets mål er at alle skal ha en pensjon som sikrer en trygg og verdig alderdom. Pensjon er en sak vi alltid er villig til å streike for, for å oppnå våre mål. Det demonstrerte vi under kulturstreiken i 2021. Det er tross alt pengene du skal leve av den dagen du går av med pensjon.

Hver gang det er hovedoppgjør står heltid høyt på agendaen. Å skape en heltidskultur avhenger av avtaleverket, trepartssamarbeid og politisk vilje. Vi trenger alle tre komponenter for å lykkes. Derfor er tariffoppgjør en del av veien mot heltid. For eksempel kan det være at hovedregelen skal være at alle skal tilsettes i heltidsstillinger. Slike fellesbestemmelser kan forandre livet til mange av våre medlemmer. Derfor er det så viktig.

Tiden du står til disposisjon for arbeidsgiver er arbeidstiden din. Dette handler om at alle skal ha overtid, skifttillegg og krav på forsvarlig arbeidstid. Arbeidstid er en viktig del av hovedoppgjør og noe som er viktig for våre medlemmer.

Fagforbundets leder, Mette Nord, har i mange uker snakket om at hele laget skal med. Det håper jeg at nesten alle medlemmene i Gjøvik, Land og Toten har fått med seg. Bakgrunnen for dette er at vi ikke finner oss i at de med lavere lønn skal måtte betale slik at enkelt grupper får høyere lønn, slik andre forbund har argumentert for.