55 prosent av NHOs medlemsbedrifter i Innlandet svarte i fjor at de har et udekket kompetansebehov, altså at de ikke får tak i folk som kan det bedriften trenger noen til å gjøre. Det at de ikke får tak i riktig kompetanse og arbeidskraft, gjør i sin tur at bedriftene ikke kan utvide virksomheten som planlagt, eller skrinlegger nye satsinger.

Derfor ligger det et stort potensial for flere arbeidsplasser og større verdiskaping i at flere utdanner seg innenfor de fagene der næringslivet i regionen faktisk har behov. NHOs kompetansebarometer tilsier at dette i halvparten av tilfellene er innenfor håndverksfag, og at det er størst mangel på fagskolekompetanse.

Dette har vi visst lenge. I en årrekke er forskjellige kampanjer og tiltak forsøkt for at enda flere skal søke seg til yrkesfagene og senere fagskolene. Søkningen går sakte oppover, men for sakte. Perspektivmeldingen og oljealderens endetid tilsier at dette haster.

Derfor er det et steg i riktig retning at NOKUT nå gir Fagskolen i Innlandet friere tøyler til å opprette utdanninger som næringslivet trenger. Fagskolen på Gjøvik er den første i landet som har fått denne tilliten innenfor så mange som fire fagområder. Fra før har fagskolen muligheten innenfor teknologifag, bygg- og anleggsteknikk, og nå åpner NOKUT skolens lokale handlingsrom også innenfor helsefag og landbruksfag.

Gjøvik-skolen er i spennende utvikling og har vist at den evner å samarbeide godt med næringslivet. Et eksempel er «Raufoss-modellen», som navnet tilsier utviklet i nært samarbeid med Raufoss-industrien og Læringsfabrikk i industriparken, for påfyll av kompetanse som industrien har behov for innenfor tekniske fag. Fagskolen har vist seg å respondere godt på næringslivets innmeldte behov. Slik som da de i høst skreddersydde et kompetanseprogram etter innspill fra handelsnæringen i Gjøvik, som ser i tida et behov for utvikling innen digital kommunikasjon, logistikk og økonomi.

Dette er veien å gå. Slik svarer Fagskolen Innlandet på en av de store utfordringene i næringsliv og arbeidsliv. Folk må kunne utvikle kompetansen sin i takt med endringene som skjer, etter de behovene tannhjulene i samfunnet har.