Først vil jeg si at barna i Norge har vært flinke og tålmodige den siste tiden. Jeg skjønner at det kan være kjedelig å være hjemme så mye, men nå viser resultatene fra smittetallene at dette har gått bedre enn vi hadde håpet. Det tenker jeg at tålmodige barn også skal ha sin del av æren for.

Men det er ikke bare på grunn av lavere smitte vi åpner. Vi gjør det også fordi barna er de som taper mest på ikke å være på skolen. Barn trenger skolen og barnehagen for å utvikle seg fysisk, mentalt og sosialt. Derfor åpner vi først for de minste, slik at de ikke skal ta for mye skade av stengte tilbud

Etter påske åpner barnehager og barneskoler gradvis opp igjen etter stengingen. 12. mars innførte regjeringen som kjent ekstra strenge tiltak. Når vi stengte de fysiske klasserommene, åpnet vi samtidig de digitale, og jeg er utrolig imponert over den omstillingen lærere og alle ansatte i skolen har gjort

Vi stengte fordi helsemyndighetene ba oss om det. Tiltakene har hatt effekt, og trenden vi har sett i det siste gir grunn til forsiktig optimisme, men vi lytter fortsatt mest til de rådene som handler om å begrense smitte.

Derfor er det etter grundige samtaler med helsemyndighetene vi letter på tiltakene for skole og barnehage. En forsiktig åpning må være medisinsk forsvarlig. Derfor gjør vi dette i kontrollerte former. Hensynet til helse vil alltid gå foran alle andre hensyn.

Dersom dette ikke går slik vi ønsker framover kan vi bli nødt til å stramme inn igjen. Og det kan skje raskt. Utviklingen for barn og voksne skal være mest mulig trygg.

Dette er bakgrunnen for at regjeringen har bestemt seg for å gjenåpne barnehagene fra 20. april. Fra 27. april åpner vi skolene for elevene fra 1.- 4. klasse - og skolefritidsordningen. Vi åpner også videregående for elever i 2. og 3. klasse på yrkesfag. Disse elevene er avhengige av verksteder og utstyr som de ikke har hjemme for å gjennomføre opplæringen, og det er viktig for meg er at ingen skal havne bakpå i utdanningsløpet sitt.

Jeg vil gi honnør til lærere over hele landet som har vist hvor godt det faktisk lar seg gjøre å gjennomføre digital undervisning også for de minste skolebarna. Dere har strukket dere langt for at ingen elever skal havne bakpå. Jeg er utrolig takknemlig for det.

Jeg har hatt tett dialog med de ulike aktørene i sektoren, og det faglige rådet fra barnehageeiere, skoleeiere, fagforeninger og andre aktører var meget klart:

Skoler og barnehager må få tid til å forberede seg på en åpning. Derfor venter vi med å åpne til en stund etter påske, slik at alle skoler og barnehager får tid til å forberede seg skikkelig.

Det overordna målet er at alle elever skal få komme tilbake på skolen før sommeren. Å komme tilbake til en mer normal hverdag, og sitt vante miljø, er viktig for alle barn og unge. Vi vet hvor viktig skole og barnehage er for barna, og for at samfunnet skal gå som normalt, derfor gjør vi dette nå, fordi helsemyndighetene sier at vi bør gjøre det.

Vi starter med å åpne for de minste barna først, slik også Helsedirektoratet og ekspertgruppen anbefaler. For de minste er hjemmeundervisning vanskeligere å få til. Vi har likevel lagt oss på en strengere linje enn ekspertgruppen, bare for å være ekstra forsiktig.

Samtidig er det klart at for små barn er det vanskeligere å holde like god avstand til andre som det voksne gjør. Derfor må vi finne andre løsninger for de minste som samtidig ivaretar behovet for å begrense smitte. Én mulig løsning blant flere, kan være små faste grupper i barnehagen og i klassene. I tillegg gjentar jeg den generelle oppfordringen om at god håndhygiene, og vask av klasserom og barnehager, er ekstra viktig i disse tider.

Barnehagene og skolene skal få gode og konkrete råd og sjekklister for hvordan de skal unngå smitte. Lærerne skal ikke være i tvil om hvor mange barn som kan være sammen eller hvor langt fra hverandre de skal sitte. Vi jobber med denne informasjonen, og den vil komme i god tid før skolene og barnehagene åpner.

Dette er uten tvil en vanskelig situasjon for mange. Jeg vil derfor gi honnør til foreldre, lærere og de ansatte i skolen, de ansatte i barnehagene og alle som har vært, og fortsatt er en del av denne nasjonale dugnaden.

Selv om vi åpner gradvis kan vi komme til å måtte stenge igjen, dersom smittespredningen kommer over et visst nivå, eller at vi får lokale smitteutbrudd på skole eller i barnehage. Her skal vi følge nøye med på utviklingen fremover, og ta løpende vurderinger. Jeg føler meg trygg på at dette er det riktige å gjøre. Sammen skal vi klare dette.