Gjøvik gård, midt i Gjøvik sentrum, topper listen over innbyggernes favoritter. 87 prosent sier at de liker Gjøvik gård godt eller svært godt.

Gjøvik gård er et unikt anlegg. Gårdens bygninger, hage- og parkanlegg har høy kulturhistorisk og arkitektonisk verdi både regionalt og nasjonalt

Unni Grønn hos Riksantikvaren i forbindelse med fredning av Gjøvik gård

Av de 200 spurte, sier 83 prosent at de liker Mjøspromenaden i Gjøvik godt eller svært godt.

På toppen av Gjøvik liker innbyggerne seg. Eiktunet er likt godt eller svært godt av 82 prosent av de spurte i undersøkelsen.

Badeeldoradoet ved Hovdebakken får god tilslutning av Gjøviks innbyggere. 81 prosent av de spurte sier at de liker Fastland godt eller svært godt.

Mye handler om Gjøvik sentrum for Gjøviks innbyggere - og lite engasjerer mer. Av de spurte i undersøkelsen, sier 68 prosent at de liker godt eller svært godt sentrum.

Dette er stedene gjøvikenserne liker best

Publisert