Dette er så innlysende at det går inn under den diffuse skikk og bruk vi regner som så åpenbar at den ikke er nedfelt noe sted. Altså folkeskikk

Av