Gå til sidens hovedinnhold

Dette er ingen sterk søknad om å få tilbakeført beslutningsmakt over sykehusene til regionalt nivå

oa mener

10 partier er representert i Innlandet fylkesting. 10 endringsforslag ble votert over under onsdagens ekstraordinære møte om en høringsuttalelse i sykehussaken. Nesten halvparten av de 57 representantene ønsket taletid for å forklare sitt primære, og kanskje også sekundære, standpunkt i saken. Til slutt viste det seg at flertallsholderne Ap og Sp hadde gjort et godt grunnarbeid og uttalelsen ble som deres felles forslag.

Størst motforestillinger var det mot punkt en; at et hovedsykehus for Innlandet må lokaliseres i Moelv. Flere talte primært varmt mot en hovedsykehusmodell, men innså også sekundært at det er dette som ligger i det nåværende mandatet for den videre prosessen. Valdres framsnakket igjen hvor fornøyd man er med Valdres lokalmedisinske senter, og at det bare er et hovedsykehus med samlet tilbud – på Moelv – som gir en bedre tjeneste for innbyggerne i framtida. 19 stemte mot et hovedsykehus på Moelv.

For øvrig sluttet flertallet seg til en uttalelse som åpner for tolkninger om hvor de øvrige sykehusene i mandatet skal ligge. Aps Bjørn Jarle Røberg-Larsen var allerede under behandlingen ute på sosiale medier og fastslo at den romslige teksten egentlig betyr «at det store akuttsykehuset skal til Elverum og at det elektive sykehuset skal til Gjøvik.» Han fikk smekk over fingrene fra gruppeleder Anne-Marte Kolbjørnshus for dette, fordi partiene virkelig har anstrengt seg for ikke å ta standpunkt til den øvrige strukturen – slik statsråden og Helse sør-øst spesifikt har bedt dem om å gjøre.

Fylkesordføreren forklarer denne beslutningsvegringen med at det ville «blitt en voldsomt splittende sak som ville vært ødeleggende for klimaet i fylkestinget». Dette er dessverre ingen sterk søknad om å få tilbakeført beslutningsmakt over sykehusene til regionalt nivå.

Det øverste politiske organet på fylkesnivå har altså ingen mening å rådgi helseforetaket om den øvrige sykehusstrukturen, den kanskje mest omseggripende politiske saken i fylket noen gang. Samtidig som det er unison kritikk av manglende muligheter til påvirkning. Burde man ikke da benytte seg av de muligheter som faktisk finnes?

Kommentarer til denne saken