– Dette er ikke noe ukjent fenomen, vi opplever det stadig vekk. Folk tenker ikke konsekvenser

Noen kommer til å savne et par ski når de kommer fram etter E6-ferden til påskefjellet.