Dette er hva som venter de nye folkevalgte i Søndre Land: Må starte med å kutte 28 millioner kroner

Det gamle kommunestyret i Søndre Land avsluttet sine fire år med å overlate de økonomiske utfordringene til det som overtar. Noe av det første de nye folkevalgte vil måtte ta stilling til, er hvor og hvordan det skal kuttes 28 millioner kroner i kommunens drift allerede i 2020.