Statsminister Erna Solberg (H) varslet fredag at regjeringen vil skrote ringsystemet ved koronautbrudd. De nye tiltaksnivåene blir A, B og C.

Det blir dermed kun tre tiltaksnivåer, som det tidligere var fire av. Av endringene som gjøres, er at videregående skoler ikke lenger automatisk blir stengt i tiltaksnivå A, men at kommunene selv må gjøre en vurdering.

I tillegg endres reglene for blant annet kjøpesentre, tro- og livssynshus og treningssentre.

–Vi har lyttet til kritikken om at systemet har vært for komplisert å forstå, og forenkler og forbedrer derfor ordningen, sier helseminister Bent Høie (H).

Fortsatt mulig med nasjonale tiltak

Han understreker at det fortsatt vil være behov for at regjeringen beslutter regionale tiltak. Det skal gjøres i situasjoner der det er behov for en rask og koordinert prosess i en uoversiktlig situasjon på grunn av et større utbrudd.

Ringsystemet som ble innført i forbindelse med mutantutbruddet i Nordre Follo i slutten av januar skrotes for godt.

Men framgangsmåten blir den samme som tidligere, jo mer alvorlig utbruddet er, jo strengere tiltaksnivå får kommunene.

Regjeringen skriver i en pressemelding at erfaringene med de regionale tiltakene i all hovedsak har vært gode.

De nye tiltaksnivåene er endret slik at kommunene i større grad må innføre egne, lokale tiltak selv. Det gjøres fordi regjeringen erkjenner at tiltakene er en stor belastning, særlig for barn og unge.

– Blant annet vil det i utgangspunktet være kommunene selv som vurderer om barnehager og skoler skal gå over til rødt nivå, sier Høie.

Dette er nytt i de nye tiltaksnivåene:

Barnehager, barneskoler og ungdomsskoler: Vurderinger om tiltaksnivå i skoler skal som regel avgjøres lokalt. Regjeringen vil likevel fortsatt kunne gi nasjonale anbefalinger om rødt tiltaksnivå.

Videregående skoler: Det blir ikke lenger automatisk stengte skoler i tiltaksnivå A, dette må kommunene selv fatte vedtak om hvis det er aktuelt.

Universiteter, høyskoler og fagskoler: I tiltaksnivå C kan lesesaler og bibliotek holdes åpent. Det tillates undervisning i grupper med inntil ti personer.

Tros- og livssynslokaler: I tiltaksnivå A kan det holdes åpent for sjelesorg og annen liknende en til en-kontakt med sjelesørger, prest, diakon, forstander og liknende. Begravelser og bisettelser er unntatt fra arrangementsforbudet. I nivå B kan tros- og livssynshus holde åpent, inntil 20 personer kan delta på seremonier.

Treningssentre: Kan holde åpent for rehabilitering og individuell opptrening eller mindre grupper i tiltaksnivå B, og helt åpent for kommunens innbyggere i tiltaksnivå C.

Varehus og kjøpesentre: I tiltaksnivå A blir bosatte i kommunen bedt om ikke å dra til åpne kjøpesentre i nabokommuner. I nivå B og C kan kjøpesentre holdes åpent.

Endringene trer i kraft tirsdag 23. februar.

(©NTB)