Gå til sidens hovedinnhold

Dette er en viktig sak innenfor helseregionen der politikerne faktisk har mulighet til å påvirke utfallet

oa mener

Alle er enige om at Norge bør klare å utdanne flere enn 47 prosent av legene våre selv. Men hvordan vi skal komme dit, det utsatte regjeringen å ta stilling til da de før påske la fram stortingsmeldingen om statens styring av universiteter og høyskoler.

Et eget ekspertutvalg har fra før anbefalt å øke medisinutdanningen i Norge med 440 studieplasser for at vi skal kunne utdanne 80 prosent av legebehovet vårt. Kampen om disse studieplassene er for lengst i gang. Men medisin er av de studiene som reguleres politisk av gradsforskriften. Regjeringen sier den trenger mer utredning før det gjøres endringer som åpner for flere studieplasser innen medisin, blant annet fordi dette også viser seg å ha en betydelig kostnadsside.

Det er foreløpig ikke sagt noe om når disse ytterligere utredningene skal konkluderes. Imens posisjonerer universitetene seg som best de kan i håpe om å sikre seg noen av de gjeve studieplassene.

For NTNU Gjøvik er det ironisk nok helseregiontilhørighetene til Helse sør-øst som står i veien for mulighetene til å få desentralisert medisinutdanning. Akkurat som om ikke Helse sør-øst forårsaker store nok samfunnsøkonomiske omveltninger i byen og regionen fra før, med de forestående endringene i sykehusstrukturen.

Men gradsforskriften er ikke hugget i stein. Når Helse sør-øst sier de skal se på andre muligheter for kompensasjon til vertskommunene som taper aller mest på sykehusendringene, ville det å la NTNU Gjøvik få bygge videre på sine helsefaglige institutter og forskningssenter være et symbolsk viktig og helt riktig steg. Selv om konkurrenten, den nåværende «rettighetshaveren» Universitetet i Oslo faktisk har sin instituttleder og fremste talsmann i Sykehuset Innlandets styre.

Fylkesutvalget i Innlandet har i sin sykehusuttalelse slått fast at de ønsker desentralisert medisinutdanning til NTNU Gjøvik. Opplandsbenken skal være konsultert og konsolidert. Dette er en viktig sak innenfor helseregionen der politikerne faktisk har mulighet til å påvirke utfallet. Da vil vi gjerne se påtrykk for at den muligheten også skal gi regionen positive resultater.


Kommentarer til denne saken