Dette er en støveksplosjon

Blandingen av fint støv, luft og varme er eksplosiv