Gå til sidens hovedinnhold

Dette er en ny prioritering for hvordan vi avgjør hvilke veiprosjekter som skal bygges ut, og når

oa mener

Når vi på Toten snakker om «Nyvægen», handler det om den sju kilometer lange biten av fv33 mellom Glemmestad og Lillo, som åpnet høsten 1994. Rett nok er strekningsvise utbedringer og standardoppgraderinger gjort også senere. Men ikke noe i nærheten av tirsdagens store feiring på Hedmarken da 43 kilometer ny E6 ble åpnet.

Så vel statsminister Erna Solberg som samferdselsminister Knut Arild Hareide kom for å delta i feiringen og kaste glans over Nye Veiers prestisjeprosjekt, som har unngått overskridelser og åpnet åtte måneder før opprinnelig skissert. Det er historien som fester seg om den nye veiutbyggeren, uansett Statens vegvesens påpekninger til forhistorien.

Veidirektør Ingrid Dahl Hovland kom selv fra direktørstillingen i Nye Veier da hun ble utnevnt til toppstillingen i Statens vegvesen i fjor. Hun kjenner Vegvesenets konkurrent bedre enn noen. Nå er hun lei av å konkurrere på ulike vilkår.

Hovland mener modellen for finansiering av Vegvesenet bør evalueres, fordi den rett og slett kan være til hinder for effektiviteten – altså å få mer vei ut av hver bevilgede krone. Og nettopp samfunnsnytte er regjeringens bestilling for prioritering av prosjekter til vårens rullering av Nasjonal Transportplan.

Dette er en ny prioritering for hvordan vi avgjør hvilke veiprosjekter som skal bygges ut, og når. Siden innføringen av NTP i 2002 har det vært en garanti for utbygging om man fikk klort seg inn på den voksende lista, uansett hvordan kostnadsbildet utviklet seg i ventetida. Slik mener veidirektøren politiske prioriteringer har ligget i veien for at Statens vegvesen til enhver tid har kunnet bruke sine ressurser mest effektivt.

Nå ønsker også hun seg portefølgestyring. Dette innebærer at status for NTP-lista gjøres opp på nytt etter halvgått planperiode, for å være sikker på at behovet, nytten og kostnadene fortsatt forsvarer prioriteringen. Det vil igjen føre til noen store skuffelser, som allerede er varslet i vårens rullering av NTP. Den nye utgaven inneholder neppe Dovrebanens planlagte dobbeltspor til Lillehammer.

Innlandet må sette sin lit til at trykket rundt rv4 når opp i diskusjonen – aller helst i første halvdel av planen.


Kommentarer til denne saken