Bedriftene i Innlandet og hele samfunnet har lengtet lenge etter denne nyheten. Jeg vil berømme regjeringen og helsemyndighetene for en imponerende jobb. Uten den gode håndteringen av krisen her i Norge kunne befolkningen og bedriftene stått i en mye verre situasjon i dag.

Vi ser en voksende optimisme totalt blant NHOs medlemmer. Sysselsettingen og omsetningen vokser, stadig færre har lavere omsetning enn normalt, og færre frykter konkurs. Ni av ti bedrifter i Innlandet vurderer nå markedssituasjonen som god eller tilfredsstillende. 2 av 3 sier at omsetningen er tilbake til nivået før 12. mars i fjor. Med samlet kraft i Innlandet kan vi nå fortsette jobben med å få fart i økonomien, drive jobbskaping og løse de store oppgavene med ny giv.

Men, jeg vil også understreke at pandemien ikke er over. Globalt er vaksineringsgraden lav. Verden rundt oss og våre handelspartnere vil slite med dette i lang tid. Det kan ta år før verdensøkonomien og reisevirksomhet er tilbake på førkrisenivå. Hver fjerde bedrift i Innlandet (26 %) oppgir at knappe eller dyre innsatsfaktorer begrenser egen aktivitet og 1 av 4 reiselivsbedrifter sier fortsatt at det er en reel fare for å gå konkurs. Bedriftene møter økte innkjøpspriser og svakere etterspørsel i internasjonale markeder. En del sliter også med å finne kvalifisert arbeidskraft. Så, for en god del bedrifter er det fortsatt langt fram.

Det er altså svært gledelig med gjenåpning, og nå er det viktig å støtte opp om lokale bedrifter over hele Innlandet. De hardest rammede bransjene har fortsatt har et stykke å gå tilbake til en mer normal situasjon, derfor vil vi fortsette å holde stødig fokus framover for å sikre at alle våre medlemsbedrifter får best mulig rammebetingelser framover.