Dette er de rikeste kommunepolitikerne i Gjøvikregionen

Oppland Arbeiderblad har ved hjelp av skattelistene kikket på inntekts- og formuestoppen for kommunestyrerepresentantene i Gjøvik, Land og Toten.