Dette bør du ha i beredskap

Tenk over hva du bør ha på lager hjemme for å kunne være sjølberget noen dager hvis det skulle oppstå en krise.