Som alle andre revolusjoner har den digitale noen utfordringer som må løses. Fremst av disse er at sikkerhetsnettet er hullete. Fordi det er flettet med menneskelige og økonomiske faktorer. Kvaliteten avhengig av budsjetter og individuelt kunnskapsnivå. Dette kan vise seg kritisk i det digitale samfunnet, der nesten alle er koplet til nettverk og systemer.

Lovgivningen forsøker å hjelpe oss, og all denne irriterende godkjennelsen av velmente GDPR-instrukser er en erkjennelse av at den enkelte er digitalt sårbar, og kan være en nøkkel inn til et lukket system. Dine data er derfor ettertraktet vare for moderne kidnappere, selv om du som individ tenker at du ikke har noe å «skjule». For institusjoner og etater handler det om infrastruktur og sikkerhet. For de kriminelle handler det om penger.

Også de digitale kidnapperne av to gigabyte data fra Østre Toten kommune ønsker penger. Siden kommunen nekter å betale, prøver angriperne nå å skru trusselnivået opp ved å lekke personsensitive data på det mørke nettet.

Det var rett før påske OA kunne finne slike identifiserende data på en maskin som er satt opp nettopp for å oppdage om databandittene gjorde alvor av sine trusler. De snaut 15.000 innbyggerne i Østre Toten er nå bedt om å følge godt med på mistenkelige digitale henvendelser eller transaksjoner. Det er selvsagt ubehagelig, for flere enn de som er identifiserbare gjennom lekkasjen.

Gjennom hele påsken har spesialister jobbet med saken. Kommune-Norge følger utviklingen etter dataangrepet på Østre Toten nøye. Det er kanskje første, men neppe siste gang en kommune vil befinne seg i liknende situasjon. Fortsatt er hendelsen under utvikling. Det er flere spørsmål enn svar. Men det blir utvilsomt en svært dyrekjøpt erfaring for Østre Toten.

Datatilsynet sier seg foreløpig tilfreds med arbeidet som er gjort på Østre Toten etter at skaden oppsto. Så gjenstår spørsmålet om nok var gjort i forkant. Om Datatilsynet til attpå skulle finne at kommunen bør bøtelegges for det som er skjedd, vil det være et kraftig signal til en presset kommunesektor om å prioritere opp datasikkerhet.