Hamar kommune har fått med seg Elverum kommune i et siste forsøk på å torpedere Mjøssykehus-alternativet. Halvannen million har kommunene opplyst å ha brukt på det som mandag ble presentert som et «innspillsnotat».

Teksten framstiller det som at hovedkostnaden i nullplussalternativet er nytt sykehus på Sanderud, uten å ta hensyn til estimatene om at oppussing av de øvrige sykehusene vil koste mer, og ta flere tiår lengre tid å få gjennomført, enn nybyggingen i Stange. Altså fortsetter Hamar og Elverum å argumentere for sin lokale løsning, uten å ta hensyn til resten av Innlandet.

Det er klart at om en ikke tar hensyn til nye, gode og framtidsrettede løsninger også ved de øvrige sykehusene, vil nullplussalternativet framstå vesentlig rimeligere enn Mjøssykehus-modellen. Men den vil altså ikke løse det som er beskrevet som de behovsutløsende utfordringene i Sykehuset Innlandet som helhet.

Les også

Den som fortsatt lever får se

Hamar og Elverum argumenterer for at nullpluss ikke er godt nok utredet. Blar man seg år tilbake i sykehusdebatten, kan man lese hvorfor en slik løsning ble lagt bort på et tidlig stadium, fordi den allerede i innledende runder ble vurdert svakest av alternativene. Når alternativet nå likevel er utredet, er det anslått at løsningen til sammen vil koste 13,3 milliarder kroner, hvorav 8,7 milliarder til opprusting av de øvrige sykehusene i Innlandet.

Denne delen av løsningen unngår Hamar og Elverum behendig å nevne. Det ville nok også krevd litt mer avanserte modeller for kostnadsutvikling enn det som er gjort i notatet, ved å ganske enkelt kjøre de anslåtte hovedbeløpene på nybygging gjennom SSBs byggekostnadskalkulator.

Dette blir for enkelt, dessverre. Hamar og Elverum har ikke klart å få fram noe nytt, noe som rent faktuelt og ut fra faglige betenkninger kunne sannsynliggjøre det som nå fortsatt framstår som påstander om sammenhenger som er oversett. Men det er jo faktisk mulig å bli både sett og hørt, og likevel ikke vinne fram med sin sak.

Slik kan det hende at utredningen som ble et innspillsnotat, tjener motsatt effekt enn bestillerne hadde til hensikt. Hvis selv ikke deres egne konsulenter på saken klarer å få fram bedre tall og konkrete teorier til å støtte opp påstandene, så er det kanskje gode grunner til det.