(Romerikes Blad): Den tyske lastebilen var på vei fra Oslo til Rena da den ble stanset i en kontroll på Minnesund den 9. januar.

Under kontrollen ble det avdekket at den hadde 15.000 kilo for mye på hengeren, noe som medførte et gebyr på 153.000 kroner. Det kommer frem i en rapport fra Statens vegvesen.

– Ikke vanlig

Transporten var i tillegg ulovlig da det manglet dokumentasjon på transport av gods i Norge. Transportfirmaet blir anmeldt for forholdet.

Stridsvognen ble hentet av en annen transportør og fraktet til Rena, hvor det i februar skal foregå øvelser.

– Det var et tyskregistrert kjøretøy og tilhenger. Grunnen til at sjåføren fikk anmeldelse for kabotasje var at han ikke kunne dokumentere at han hadde med seg lasten inn i Norge. Det er ikke tillatt å komme tom inn til landet for å drive transportoppdrag, sier Thor Kristian Ringstad som er fagleder rutekontroll Romerike til Forsvarets Forum.

(Saken fortsetter under bildet)

Denne typen vektoverskridelser er ifølge Ringstad uvanlige.

– Det er noen hvert år som får gebyrer på 100.000 – 200.000 kroner. Men det er ikke vanlig. De fleste transportfirmaer passer på at man ikke overskrider vektgrensene slik at man unngår så store summer, sier han.

41 fikk kjøreforbud

Lastebilen er langt fra den eneste som ble stanset av veivesenet da de fire netter på rad gjennomførte kontroller på E6 ved Minnesund og Jessheim.

Totalt ble det kontrollert 125 tunge kjøretøy og 11 lette kjøretøy. Av disse fikk 15 overlastgebyr, 18 dekkgebyr og hele 41 kjøretøy fikk kjøreforbud. I tillegg hadde 73 hadde skriftlige mangler, mens tolv stykker ble anmeldt.

Sjåføren av en norsk varebil med henger ble anmeldt for flere forhold etter å ha blitt innhentet til kontroll.

En norsk varebil med henger stoppet ikke for kontroll, ble innhentet og tatt med tilbake til kontrollplass. Her ble det avdekket at fører manglet riktig førerkort, transportfirma manglet transportløyve og bilen manglet fartsskriver for å registrere kjøre- og hviletid, heter det i rapporten fra veivesenet.

(Saken fortsetter under bildet)

Kjørte med farlig gods

Utover dette ble en annen norsk varebil tatt for å kjøre med farlig gods, men uten at sjåføren hadde kunnskap om transport av denne typen gods. Transportfirmaet blir anmeldt for forholdet. Det samme gjelder

Videre kjørte en polsk varebil med for tung last. I rapporten fra veivesenet var lasten 1000 kilo for tung og den måtte derfor lastes ned for å kunne kjøre videre. Det ble gitt et gebyr på 3000 kroner for forholdet.

I tillegg ble ytterligere tre vogntog stanset for ulovlig transport da de manglet dokumentasjon for transport av gods til Norge.