Gå til sidens hovedinnhold

Det vil være et alvorlig feilgrep av kommunene å si opp folk nå

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Fagforbundet Innlandet registrerer at ledelsen i flere kommuner nå vurderer å si opp folk på grunn av dårlig økonomi. Det vil være et alvorlig feilgrep i den situasjonen vi er i nå. Nå er det tid for å øke aktiviteten, ikke bremse den ned.

Det er klart kommunene har store ekstrakostnader som følge av koronakrisa, men i en tid der nesten alt stopper opp, må kommunene bli en enda tydeligere drivkraft i lokalsamfunnene våre. Denne sommeren kan det se ut til at koronapandemien er på retur og at samfunnet etter hvert kan åpne, men det er ingen tvil om at pandemien har kostet på alle områder i samfunnet og det vil ta lang tid før vi er tilbake til normalen.

Nettopp derfor strakk Fagforbundet seg langt når pandemien raste på det mest intense. Vi inngikk blant annet avtaler om at medlemmene kan løse andre oppgaver enn de vi gjør til daglig. Vi stolte på Stortingets løfter om at kommunesektoren skulle holdes skadesløse. Så langt er dette løftet ikke holdt. Kommunesektoren har riktig nok fått penger, men langt fra nok til å trygge jobbene. Vi vet at hver eneste ledig hånd behøves og det skal ikke stor fantasi til for å finne uløste oppgaver.

Kommunenes egen interesseorganisasjon KS har gått ut med en klinkende klar beskjed. Kommunene ble bedt om å unngå permitteringer. Når ledere flere steder nå drøfter kutt i antall ansatte, så er det verre enn trusler om permitteringer.

Fagforbundet Innlandet har nå et krystallklart krav til politikerne i alle kommuner: De må ikke si opp eller permittere ansatte! Hver dag ser vi at det er et stort og økende behov for arbeidskraft i kommunene, særlig innen helse og omsorg. Vi i Fagforbundet er positive til at våre medlemmer skal trå til der det trengs, og til at ansatte må utføre oppgaver de vanligvis ikke gjør. Da forventer vi også at jobbene deres er trygge.

Stortinget har et ansvar for at offentlig sektor kan bli en drivkraft i å få Norge tilbake på skinnene, men da må løftene om penger innfris. En vital og aktiv kommune har ringvirkninger for hele lokalsamfunnet. Hvis kommunen setter i gang vedlikehold og ny aktivitet vil det gi arbeid også til de mange håndverkere og andre fagfolk som nå trenger nye oppdrag. Dermed trygger vi ikke bare de kommunalt ansatte, men også privatvirksomhet som kan få avtaler om å utføre nødvendig arbeid for kommuner og fylkeskommuner. Derfor sier vi til politikerne våre: Gi gass, det er ikke nå vi skal bremse, og vi i Fagforbundet lover å være med på laget hele veien til mål.

Kommentarer til denne saken