Det vil være behov for 1000 flere fastleger om gjennomsnittlig arbeidstid skal ned i 45 timer i uka

Av