Det gjelder i næringslivet som i kraftproduksjonen å dyrke vekstmulighetene der vi allerede er gode. Industriparken på Raufoss er et slikt område. På 3000 dekar innenfor gjerdene jobber 2600 ansatte i 50 bedrifter, som selger varer og tjenester for 12 milliarder kroner hvert år. Noen av dem skulle gjerne produsert mer. Men parken begynner å bli full, og 99 prosent av byggene er utleid. Det kan bidra til at prosjekter og utvidelser som vil bety flere arbeidsplasser, skatteinntekter og varer, ikke blir realisert.

Derfor har kommunen og Raufoss industripark AS i hele ti år planlagt for å mer enn doble de tilgjengelige arealene.

Næringslivet i industriparken er største arbeidsgiver også for flere av nabokommunene. Reguleringsplanen har mildt sagt vært et omfattende arbeid, som ikke minst har støtt på utfordringer i innsigelser fra NVE, Statens vegvesen og fylkeskommunen. I sommer har tilfredsstillende løsninger kommet på bordet, og nå har kommunen endelig kunnet vedta de nye rammene for industriparken.

Det er noe å feire i hele regionen. For industriparken er største private arbeidsgiver for flere av kommunene også rundt Vestre Toten. Mange ser muligheter i å etablere seg nær et av Norges mest vekstkraftige og internasjonalt orienterte industrimiljøer. Industriparken har allerede flere interessenter på blokka, og går i gang med å klargjøre de første arealene så snart som mulig. Bare i opparbeidelsen av disse arealene vil driverselskapet kjøpe varer og tjenester for 150 millioner kroner. Totalt ser daglig leder for seg investeringer for milliardbeløp i et lengre perspektiv.

Sjelden har et kommunalt vedtak om en reguleringsplan hatt større potensiell betydning for Gjøvikregionen. Det blir spennende å se hvilke nye bedrifter, institusjoner og tilbydere som griper muligheten til å få en fot innafor i industriparken, og hvem som nå kanskje kan utvide.

Det vil gi store ringvirkninger å få et potensielt firesifret antall nye arbeidsplasser midt på tjukkeste Toten.