Jeg registrerer at Vestre Toten ungdomsskole får mye spalteplass om dagen. Det skytes fra hofta fra fra flere hold. Det angripes og forsvares; men hverm tar ansvar?

Hvor er skolen og systemet som skal ivareta barns rett til et trygt og godt skolemiljø?

Hvor er foresatte som står sammen om å ivareta hverandres barn?

Hvor er er FAU som står på for å skape gode relasjoner mellom skole og hjem?

Jeg skulle ønske kommune, skole, FAU og foresatte stod frem og spurte: hvordan kan vi bidra, hva kan vi gjøre for at ingen hos oss opplever bagatellisering, mobbing og følelsen av å ikke bli trodd?

Vi skal huske på at det her er snakk om subjektive følelser og opplevelser. Og når rådvillheten er stor så roper man høyere.

For sånn jeg synes det ser ut nå så oppnår man mer frykt, usikkerhet og avstand med å angripe og anklage. Elever som fra før har tunge dager, opplever nå at flere ikke tror dem, og elever som har gode dager blir preget av negativ omtale av sin skole.

Stå sammen, hjelp hverandre, bry dere om ALLE, så er jeg sikker på dere oppnår en positiv varig endring for alle!

Velg å være en del av løsningen, ikke problemet.

Lykke til