Det skjer mange ganger hver vinter: Bilistene ser ikke forskjell på skiløyper og veier

Det skjer hver vinter. Flere ganger. Biler tar feil av veier og skiløyper. Det går ikke alltid like bra.